Alhoewel de bespreking van een niet tot de zoogdieren behorend dier, of althans een fragment daarvan, niet tot de prioriteiten van onze Werkgroep behoort, lijkt de vondst van een beenplaat uit het rugschild van een moerasschildpad van belang. Van de heer C. van Schaik, lid van onze Werkgroep, ontving ik voor mijn collectie een in eerste instantie niet te determineren, diep zwart botfragment, afkomstig van de Maasvlakte. Ons vermoeden, dat het een deel van een rugschild van een schildpad betrof, werd onlangs door de heer Van Kolfschoten bevestigd (fig. 1).