Door de toenemende belangstelling voor de fossiele Nederlandse zoogdieren vanuit met name de universitaire wereld, is in de zomer van 1981 een voorstel gedaan om een werkgroep op te richten die aktiviteiten op het gebied van de zoogdierpaleontologie zou moeten ontplooien. De werkgroep zou zich moeten richten op: a) Het stimuleren van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door zowel beroeps- als amateurpaleontologen, b) het organiseren van bijeenkomsten waar onderzoeksresultaten worden gepresenteend, c) het organiseren van zgn. determinatie-bijeenkomsten en d) het verzorgen van publiciteit. Zowel geïnteresseenden die niet beroepsmatig, als zij die zich beroepsmatig met de fossiele Nederlandse zoogdieren bezighouden, zouden lid van deze werkgroep kunnen worden.