Bestaande plannen voor herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs volgens het zgn. ’zwaartepuntenbeleid’ voorzien in het verdwijnen van de afdeling zoogdierpaleontologie binnen het Utrechtse Instituut voor Aardwetenschappen. Deze afslanking zou uiting moeten geven aan een meer laboratoriumgerichte, nieuwe opzet van de studie geologie. Zonder hier in technische details te vervallen, kunnen we de voorgenomen verandering in effect alvast als zonder meer rampzalig kenschetsen: Het enige wetenschappelijke steunpunt van de zoogdierpaleontologie in Nederland is onmisbaar, voor de W.P.Z., maar ook voor vele musea en andere instellingen of personen die werkzaam zijn op natuurhistorisch gebied. Dat zoogdierpaleontologie nu ten offer zou vallen aan dezelfde marktgerichte kaalslag die de laatste tijd op zoveel terreinen van onze maatschappij onheil aanricht, is een onverteerbare zaak. De W.P.Z. schaart zich dan ook bij diegenen, die met klem protesteren.