In Münster (Westfalen, B.R.D.) – op ongeveer 70 km van de grensovergang Oldenzaal – bevindt zich een uitstekend museum, met verzamelingen op het gebied van geologie en paleontologie. De reden waarom wij dit museum bij u aanbevelen, is natuurlijk vooral de verzameling fossiele zoogdieren. Het gebouw is gelegen aan de Pferdegasse nr. 3, in het centrum van de stad. Het tentoongestelde materiaal is verdeeld over drie afdelingen. De eerste na binnenkomst omvat het onderdeel Algemene Geologie, de tweede en tevens grootste belicht de geschiedenis van de aarde. Hierin zijn, vanwege hun omvang, het skelet van de mammoet van Ahlen en een (samengesteld) skelet van een wolharige neushoorn opgesteld. De derde zaal tenslotte is gewijd aan de zoogdieren uit het ijstijdvak. Een aantal van de in het museum aanwezige belangrijke stukken willen wij kort onder uw aandacht brengen. Allereerst de al genoemde mammoet van Ahlen (Westf.; fig. 1 en 2). Het skelet werd in 1910 in een kleigroeve gevonden en behoort tot een van de meest complete die tot nu toe in Noordwest Europa zijn aangetroffen. Het bevond zich op een diepte van 1,5 tot 2 meter onder het maaiveld, verspreid over een oppervlakte van 6 x 4 meter. De vindplaats ligt aan de rand van het stroomgebied van het riviertje de Werse. Men neemt aan dat het dier aan zijn eind gekomen is in een moeras dat zich had gevormd op een grondmorene uit de Saale-ijstijd. Door de pers werd aan deze sensationele vondst veel aandacht geschonken, wat o.a. resulteerde in pogingen door musea in Berlijn en de Verenigde Staten om het skelet aan te kopen. De toenmalige conservator van het Universiteitsmuseum te Munster, Dr. Th. Wegner, zag echter kans de mammoet als schenking binnen de muren te krijgen.