De auteur geeft beschrijvingen en afbeeldingen van een aantal uit de Noordzee afkomstige grote hondachtigen, die op grond van biometrische argumenten worden gedetermineerd als wolf.