Op 1 februari 1987 bestond het bekende ‘Institut für Quartärpaläontologie’ te Weimar 25 jaar. Dit instituut werd in 1962 opgericht door een groep kwartairgeologen en -paleontologen, verbonden aan het ’Museum für Ur- und Frühgeschichte’ te Weimar. Men heeft zich ten doel gesteld de belangrijke kwartairafzettingen in de Duitse Democratische Republiek met moderne methoden systematisch te onderzoeken. Deze onderzoekingen moeten dan resulteren in een zo goed mogelijke reconstructie van het biotoop van de fossiele mens uit het ijstijdvak van Midden-Europa.