In het Biochron van het Noorder Dierenpark is sinds kort een puntgave replica te bewonderen van de babymammoet ’Dima’. Na een verblijf van zo’n 40 000 jaar in de eeuwig bevroren toendrabodem van Siberië werd het mammoetje in 1977 door goudzoekers gevonden. Het is het meest complete mammoetkadaver dat tot op heden is opgegraven. In het Biochron, het museum over de geschiedenis van het leven op aarde, wordt in de expositie ’fossielen, versteend leven’ ruime aandacht besteed aan de mammoet. Naast een afgietsel van een complete schedel van een mammoet waren er ook al een stukje huid en een pluk mammoetwol te zien. Wat nog ontbrak, was een complete mammoet. Nadat alle pogingen om een afgietsel van ’Dima’ te bemachtigen op niets waren uitgelopen, werd als laatste redmiddel een beroep gedaan op partijleider Gorbatsjov. En met succes! Binnen enkele weken berichtte het museum van Leningrad, dat men zou pogen een afgietsel van het wereldberoemde fossiel voor ons te maken. Weer enkele maanden later bereikte het blijde bericht Emmen, dat bij een scheepsbevrachtingskantoor in Rotterdam een grote kist uit de Sovjet Unie was aangkomen. Bij het uitpakken van deze kist werd het enthousiasme al snel wat getemperd, want de kwaliteit van de replica was bepaald niet om over naar huis te schrijven. De vorm en detaillering waren prima, maar de aard van het gebruikte materiaal beloofde een zeer beperkte levensduur. Om geen risico’s te lopen, is het mammoetje daarom direct overgebracht naar de afdeling museumtechnische werken van Dennenoord in Zuidlaren. Hier heeft men er met gebruik van de modernste technieken en duurzame materialen een nieuw afgietsel van gemaakt.