Op 22 augustus 1987 is te Middelburg op 95- jarige leeftijd overleden Drs. P.J. van der Feen, oud medewerker van het Instituut voor Taxonomische Zoologie en oud conservator van het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. Vele jaren heeft de Heer Van der Feen gewerkt aan pleistocene zoogdieren, met name aan de fossiele olifanten. Hij gold in Nederland dan ook als de grote kenner van de mammoeten. Zijn publicaties handelen bijna allemaal over dit onderwerp.