Eind 1987 werd in het Biochron, het grote museum van het Noorder Dierenpark, ”Dima” geplaatst. Het Biochron is nu de enige plaats ter wereld waar een uiterst natuurgetrouwe replica van dit beroemde baby-mammoetje te bewonderen is. De echte Dima ligt veilig opgeborgen in het Zoölogisch Instituut van Leningrad, waar alleen enkele uitverkoren wetenschapsmensen zich in alle rust over haar kunnen buigen. Dima kwam in het bezit van het park door de directe bemiddeling van partijleider Gorbatsjov. In het Biochron is bovendien een grote mammoetschedel te vinden, evenals tanden, kiezen, botten, een stuk mammoethuid en een pluk mammoethaar. Ter gelegenheid van de komst van Dima heeft het Noorder Dierenpark een speciaal boekje uitgegeven over mammoeten. Dit boekje, waarin ook een grote poster zit, geeft een levensecht beeld van de behaarde olifanten uit de IJstijd, die eens ook Nederland in groten getale bevolkt hebben. Het is geschreven door Drs. H. Hiddingh paleobioloog van het Noorder Dierenpark, en het is te bestellen door een bedrag van ƒ 8,75 (incl. portokosten) over te maken op gironummer 927586 ten name van Noorder Dierenpark, onder vermelding van ”Zoo Informatie ’Mammoeten’”. In het park kost het ƒ 5,75.