Bij werkzaamheden in de zandwinningsput Maes te Uitbergen (51°02’N, 03°59’E) werden pleistocene lagen aangesneden waarin makrofossielen voorkwamen. Mr. B. Temmerman en Mr. R. Verdonck verzamelden uit deze afzettingen fossiele beenderen gedurende de periode 1974-1980. Door de werking van een zandzuiger, centraal in het meer, kalfden de wanden van de put geleidelijk af. De kunstmatig verlaagde waterstand liet de verzamelaars toe de zandpakketten te doorzoeken die van de soms 13 m hoge wand waren neergestort. Meer uitzonderlijk werden beenderen in situ aangetroffen. De collectie van Mr. B. Temmerman werd onlangs uitgeleend aan het Laboratorium voor Paleontologie, Rijksuniversiteit Gent. Ze is vooral in dit opzicht interessant, dat alle aangetroffen beenderresten en niet alleen de spectaculaire, volledige, exemplaren zijn verzameld.