In de Rijksmusea van Geologie en Mineralogie & Natuurlijke Historie, in Leiden, bevindt zich een collectie zoogdierfossielen uit de Siwalik Hills (India, Pakistan), bijeengebracht door Eugène Dubois aan het eind van de vorige eeuw. Deze collectie en het werk dat tegenwoordig door Nederlandse onderzoekers in de Siwaliks verricht wordt, brachten mij op het idee enkele wetenswaardigheden betreffende de Siwalik Hills op te schrijven. Vanaf het begin van de vorige eeuw wordt er onderzoek in de Siwaliks verricht. Dit heeft een groot aantal gegevens omtrent vindplaatsen en fossiele zoogdieren opgeleverd. In het kader van de rubriek ’Bijzondere Vindplaatsen’ is het niet mogelijk alle facetten van het Siwalik-onderzoek uitvoerig te behandelen. Er zal iets geschreven worden over het ontstaan van de Siwalik Hills en over de geschiedenis van het paleontologisch onderzoek aldaar. Eén van de pioniers die daar onderzoek verrichtten was Hugh Falconer, aan wie enige woorden gewijd zullen worden. Daar de fossiele zoogdieren, die sinds het begin van de vorige eeuw bijeengebracht zijn, een groot aantal soorten vertegenwoordigen, is het onmogelijk ze allemaal te behandelen; slechts een drietal en een reuzenschildpad zullen wat nader bekeken worden. Tot slot zal iets geschreven worden over de biostratigrafie en Nederlands onderzoek in de Siwalik Hills.