De geruchten over de vondst van een fraai en zeer compleet mammoetskelet in Engeland zijn inmiddels al wel in ons land doorgedrongen. De vondst werd gedaan in september 1986 en is onlangs gepubliceerd. Het gaat in feite niet om één skelet, maar om de resten van vier dieren; een adult (het meest complete) en een drietal jonge dieren. De mammoeten werden gevonden in een groeve in Condover, vlakbij Shrewsbury, in het Engelse Shropshire. De fossielen werden in situ aangetroffen. Van het adulte exemplaar is het postcraniale skelet grotendeels bewaard gebleven en verder de onderkaak met kiezen, maar helaas ontbreekt de schedel grotendeels. Het gaat om een bij leven vermoedelijk 340 cm hoge stier met een leeftijd van ongeveer 30 jaar. Van de drie jonge dieren zijn de onderkaken aanwezig. Twee ervan wijzen op een leeftijd van 3 à 4 en één op een leeftijd van 5 à 6 jaar. Van de jonge dieren zijn ook nog andere beenderen gevonden. Behalve dat het adulte exemplaar bijzonder compleet is (volgens Coope en Lister, die de vondst rapporteerden, het meest complete mammoetskelet dat tot nog toe in Engeland is gevonden), is de vondst van Condover vooral van belang vanwege haar geringe ouderdom. C14- dateringen volgens twee methoden, uitgevoerd op een fragment van de slagtand van het volwassen exemplaar, leverden een ouderdom van respectievelijk 12.700 ± 160 en 12.920 ± 390 jaar op. Dat is zo’n 5000 jaar jonger dan de tot nu toe jongste vondst van deze diersoort (Cae Gwyn Cave, ca. 18.000 jaar oud). De mammoeten van Condover tonen aan, dat de mammoet in Engeland ook voorkwam na het klimatologisch minimum van het Weichselien (onze Britse collega’s spreken over het Devensian), dat samenvalt met de maximale uitbreiding van het landijs. Dit meest barre stukje ijstijd moeten we tussen 20.000 en 18.000 jaar geleden zoeken. Het is een nog steeds vrij wijd verbreide opvatting, dat de mammoet in Engeland en in heel West-Europa uitstierf vóór die tijd. De mammoet zou tijdens het Laat Weichselien, wat Eurazië betreft, beperkt zijn geweest tot Siberië. Deze opvatting wordt duidelijk gelogenstraft door de Condover mammoeten. Overigens zijn er de laatste jaren ook enkele andere westeuropese vondsten van rond de 12.000 jaar oud gedaan (Praz Rodet, Zwitserland; Etiolles, Frankrijk).