De oudpleistocene zanden en kleien uit de omgeving van het plaatsje Tegelen bij Venlo hebben een zeer rijke fauna en flora opgeleverd. Zeer bekend zijn de vele resten van de uitgestorven beversoort Trogontherium cuvieri. Er zijn ook resten van de zuidelijke olifant, Mammuthus meridionalis (door Prof. Guenther aangeduid als Archidiskodon meridionalis), gevonden. De auteur behandelt na de inleiding de fauna- en floralijst van Tegelen. Helaas is de faunalijst niet compleet. De behandeling van de fauna is zeer summier.