Omdat nieuwsgierigheid één van de voornaamste drijfveren van het menselijk handelen is en reislust tot de oeruitingen van de romantiek behoort, waren de verwachtingen van een vijftiental leden van de W.P.Z., die voor bovengenoemde excursie ingeschreven hadden, redelijk hooggespannen. Wetenschappers en oprechte amateurs ontmoetten elkaar op zaterdag 11 juni 1988 in het museum Schloss Monrepos te Neuwied.