Bij enkele skeletonderdelen van bevers is het mogelijk onderscheid te maken tussen Castor fiber LINNAEUS en Trogontherium cuvieri FISCHER. In dit artikel wordt aandacht besteed aan twee calcanea (RM 3465 en RM 3520), twee astragali (RM 139 en RM 3321) en één epistropheus met vergroeide derde cervicale vertebra (RM 138), afkomstig van de Maasvlakte en opgenomen in de collectie Kerkhoff, Schiedam.