’Bones’ is de titel van een nieuw wetenschappelijk tijdschrift, dat door Brill eenmaal per jaar wordt uitgegeven voor de afdeling anthropo-osteologie van de Utrechtse universiteit. Het publiceert (Engelstalige) artikelen die gaan over het onderzoek aan menselijke beenderen in al zijn aspecten. Het eerste nummer, dat voorjaar 1988 verscheen, bevat op 93 pagina’s een achttal artikelen, verdeeld over de rubrieken: General, Palaeopathology, Palaeogenetics, Palaeo-odontology, Huizingacollection, History of medicine, Palaeontology en Varia. Voor paleontologen die zich met de mens bezighouden lijkt het de moeite waard om het blad in de gaten te houden; er zal vermoedelijk regelmatig iets van hun gading in staan. In dit eerste nummer zal dit vooral het enige artikel in de rubriek ’Paleontology’ zijn: The first palaeolithic human fossils from Sardinia, door C.F. Spoor en P.Y. Sondaar. In drie bladzijden worden de in Corbeddu Cave gevonden menselijke fossielen kort beschreven en de verschillen met de moderne mens aangegeven. Hoe gevarieerd de anthropo-osteologie blijkbaar is, blijkt uit het laatste, 21 pagina’s tellende artikel: Extrasensory perception in anthropo-osteology, an exploratory experiment. In dit artikel wordt beschreven hoe een viertal parapsychologisch begaafden een viertal botten ter beoordeling kreeg. Doel was, om na te gaan in hoeverre buitenzintuiglijke waarneming in dit soort onderzoek nuttig kan zijn. Het resultaat was mager. Er was overigens ook een hertebot uit Corbeddu bij betrokken: volgens een van de buitenzintuiglijke waarnemers had de eigenaar van het bot een grote familie en waren er 50 mensen bij elkaar begraven...