De W.P.Z. heeft een nieuwe kennismakingsfolder uitgebracht, waarin het publiek de meest recente gegevens over aard en activiteiten van onze vereniging kan aantreffen. Het bestuur heeft gestreefd naar een presentatie die niet in negatieve zin op zou mogen vallen door het gebruik van afbeeldingen die vallen onder het auteursrecht van derden. Daarom is gebruik gemaakt van illustraties ’uit eigen huis’. Eén daarvan, de bovenstaande afbeelding van een wolharige mammoet, is om dezelfde reden aangewezen als nieuw logo van de W.P.Z. Dit mammoet-logo zult u verder uitsluitend aantreffen op het formaat dat over het algemeen met het begrip ’logo’ in verband wordt gebracht, en dat is grappig genoeg niet het formaat dat doorgaans met het begrip ’mammoet’ wordt geassocieerd.