Het Studiecentrum voor Prehistorische Kunst onder leiding van Bert Schaap organiseert jaarlijks een aantal kortere en langere nietcommerciële (studie) reizen over diverse vormen van prehistorische grot- en rotskunst in Europa. Bij sommige van deze reizen wordt vooral het accent gelegd op de minder toegankelijke en niet voor het publiek opengestelde vindplaatsen. Er zijn op dit moment meer dan 1 1/2 miljoen voorstellingen uit diverse prehistorische perioden bekend in Europa, in wereldverband minstens 20 miljoen.