Aangezien bij velen de recente en fossiele zoogdierfauna van Australië minder bekend is, willen we er hier, als achtergrondinformatie bij het artikel over Diprotodon, een kleine inleiding op geven. De zoogdierfauna van Australië was en is nog steeds een zeer bijzondere. Het meest opmerkelijke is het feit, dat er nooit placentale zoogdieren voorgekomen zijn. Pas met de komst van de mens, die ook de wilde hond, de dingo, met zich mee nam, zo’n 40.000 jaar geleden, verschenen de eerste placentale zoogdieren. Uitzondering vormt een vleermuis, die uit Miocene afzettingen in Australië bekend is. In historische tijden zijn daar veel meer geïmporteerde soorten bijgekomen, dit, tot schade van de inheemse fauna.