In dit deel van de serie over de plio-pleistocene zoogdierfauna’s van de bekende Omovallei in Ethiopië worden de olifanten beschreven door wijlen Michel Beden, een specialist op het gebied van de fossiele slurfdragers. We vinden in dit deel de wetenschappelijke beschrijvingen van de vele in het vondstgebied aangetroffen olifantresten, die behoren tot de genera Loxodonta en Elephas.