Op speurtocht gaan naar de prehistorische mens in Nederland zal voor velen een utopie lijken. Zo speurt schrijver dezes sinds 1965 langs de rivier de Maas op zoek naar artefacten en botten van prehistorische mensen en dieren. Tot voor enkele jaren werden de menselijke botten die langs de Maas gevonden werden, onderzocht door Dr D.P. Bosscha Erdbrink van de R.U. te Utrecht (afd. Taxonomie is inmiddels opgeheven). Deze onderzoekingen werden echter bemoeilijkt door het feit dat bij de toenmalige C 14-methode een groot deel (ongeveer 100 gram) van de gedane vondst verloren ging. Velen schroomden dan ook om de door hun gekoesterde vondst voor onderzoek af te staan.