In het gebied dat de overgang vormt van het Middelgebergte naar de Noordduitse Laagvlakte, wordt op grote schaal bruinkool gewonnen. In de bruinkoolgroeves zijn naast de tertiaire afzettingen ook dikke pakketten kwartaire sedimenten ontsloten. De kwartaire afzettingen zijn soms zeer rijk aan fossiele zoogdierresten. Met name in de bruinkoolgroeve Neumark-Nord, gelegen in het Geiseltalbecken, zijn vele fossiele overblijfselen van pleistocene zoogdieren opgegraven. De afzettingen zijn niet alleen rijk aan resten van gewervelde dieren (vissen, amphibiëen, reptielen, vogels, zoogdieren), ook midden-paleolithische artefacten, zeer veel paleobotanisch materiaal (pollen, makroresten), een rijke molluskenfauna en vele ostrakoden konden worden verzameld. De spectaculaire zoogdierfauna wordt gedomineerd door het damhert Dama sp. Tientallen geartikuleerde skeletten konden worden opgegraven. Daarnaast komen edelherten, reuzenherten, grote runderen, ”bosneushoorns”, paarden, bosolifanten en roofdieren zoals leeuwen, vossen en beren voor. Op grond van de geologische opbouw van het profiel en de malakologische gegevens worden de zoogdierresten als Vroeg-Saalien gedateerd.