Het voorvoegsel mammoet, hier gekoppeld aan het woord conferentie zal bij menig lezer een associatie opwekken van een mega-conferentie, zoals dat ook het geval is bij Mammoet-tanker, een Mammoet-wet of een Mammoet-fusie. Niets is minder waar. Van 16 tot en met 22 oktober 1995 vond in Sint Petersburg, Rusland, het ”First International Mammoth Conference” plaats. Zo’n 80 onderzoekers van mammoeten, in de ruimste zin des woords, uit 10 verschillende landen kwamen in hèt land van de mammoeten bijeen. Vijf dagen lang werden voordrachten gehouden over veelal de aktueelste onderzoeksresultaten naar mammoeten. Op het terrein van de zoölogie (DNA onderzoek), op het ecologische en archeologische terrein (de wolharige mammoet als onderdeel van de biotoop waarvan ook de prehistorische mens deel uitmaakte) en nieuwe spectaculaire opgravingen.