Nederland is het land van de mammoet. Nergens ter wereld zijn zoveel resten van deze dieren gevonden als in ons land. Te midden van de vele mammoetresten vormt de mammoetschedel van Bergharen een spannende bezienswaardigheid in het Natuurmuseum Nijmegen. Dit jaar verscheen een boekje over deze vondst. Naast allerlei wetenswaardigheden over de mammoet bevat dit boekje het verhaal achter de schedel van Bergharen. Deze schedel werd gevonden op 19 februari 1994 in de recreatie-plas ”De Groene Heuvels” te Bergharen. Terwijl veel mensen die dag op het ijs stapten om te schaatsen, waarden de duikers van de Werkgroep Onderwaterarcheologie Oosterlijk Rivierengebied zich eronder en brachten een reusachtige mammoetschedel boven water. Deze behoort tot de vijf meest complete mammoetschedels die in Nederland gevonden zijn. De vondst haalde het tv-journaal en kreeg hetzelfde jaar nog een vermelding in een Amerikaans mammoetboek. Uiteraard werd ook in Cranium hier al verslag van gedaan (VAN KOLFSCHOTEN, 1994).