Van 16 t/m 21 juni 1996 vond in het congrescentrum Rolduc te Kerkrade het symposium met de titel ”The Dawn of the Quaternary” – het ochtendgloren van het Kwartair – plaats. Het symposium was georganiseerd door de INQUA-Subcommission for European Quaternary Stratigraphy (SEQS), de European Quaternary Mammal Research Association (EuroMam), de Rijks Geologische Dienst, de Faculteit der Pre- en Protohistorie van de Rijksuniversiteit Leiden en de INQUAcommissie Nederland. Aan het symposium en de aansluitende excursies namen in totaal 110 wetenschappers afkomstig uit 19 verschillende landen deel. Dankzij de financiële bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de faculteit der Pre- en Protohistorie van de Rijksuniversiteit Leiden, de International Science Foundation, het Instituut voor Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht, de INQUA, de gemeente Heerlen en de bedrijven ENCI Nederland BV, Sanders en Geraedts BV, Rheinbraun en CSU Total Care Eindhoven konden in totaal 18 deelnemers, afkomstig uit Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie financieel ondersteund worden. Hun deelname aan het symposium heeft bijgedragen aan het succes van de bijeenkomst. Het symposium begon met een openingsrede van Prof. dr. W.H. Zagwijn waarin de historie van het onderzoek in het gebied rond Tegelen en Reuver centraal stond. Al bijna een eeuw wordt er in het Nederlands-Duitse grensgebied onderzoek verricht en wordt er over de Plio-Pleistoceen grens gedebatteerd. Vele beroemde namen passeerden de revue: o.a. Eugène Dubois, Clement and Eleanor Reid, Pater J.J.A. Bernsen, Antje Schreuder, I.M. van der Vlerk, F. Florschütz en G. Kortenbout van der Sluijs. Al deze wetenschappers hebben de geologie in het gebied rond Tegelen onderzocht en/of materiaal uit de verschillende kleigroeves bestudeerd. De resultaten zijn in tientallen publicaties vastgelegd. T. Meijer (R.G.D.) heeft ter gelegenheid van het symposium een een lijst met 408 relevante publicaties over de Pliocene en Vroeg Pleistocene afzettingen in Nederland en aangrenzende gebieden in België en Duitsland samengesteld.