Overblijfselen van Alces latifrons postremus en Trogontherium cuvieri werden verzameld in de zandput Gross-Rohrheim bij Darmstadt. In tegenstelling tot een eerdere interpretatie dat het materiaal ingerold is uit oudere sedimenten, worden de vondsten beschouwd als mogelijk een onderdeel van de Hippopotamus-fauna voor welke een Eemien ouderdom wordt verondersteld. In een tweede vindplaats, Reilingen, werd Trogontherium onder overeenkomstige geologische omstandigheden gevonden, tezamen met Hippopotamus en een belangrijke schedel van de fossiele Mens. Deze vondsten zouden erop kunnen duiden dat Trogontherium jonger voorkomt, dan tot dusver verondersteld werd.

Cranium

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

Wighart von Koenigswald, & Frank Menger. (1997). Mögliches Auftreten von Trogontherium cuvieri und Alces latifrons im letzten Interglazial der nördlichen Oberrheinebene. Cranium, 14(1), 2–10.