In een groeve in de omgeving van Geinsheim (Duitsland) is een onderkaak van een juveniele bosolifant (Elephas antiquus) opgebaggerd. Op grond van de begeleidende flora en fauna wordt de vondst geplaatst in het laatste interglaciaal (Eemien).