Aan het begin van dit jaar publiceerde het blad Nature tweemaal een artikel over opmerkelijke vondsten van een dinosauriërs, één uit China, de ander uit Italië. Deze vondsten zijn opmerkelijk, omdat in beide gevallen afdrukken bewaard zijn gebleven van zachte delen. Normaal gesproken blijven alleen delen van het skelet fossiel bewaard. Alleen in heel bijzondere omstandigheden, kunnen ook afdrukken van zachte delen bewaard blijven. Vindplaatsen die dergelijke fossielen opleveren noemen duiden we aan met het Duitse woord Lagerstätte. Een beroemd voorbeeld van een Lagerstätte is de Duitse vindplaats Solnhofen, waar onder meer de oervogel Archeopteryx met veren en al gevonden is. De Chinese vondst betreft twee fossielen van Sinosauropteryx prima, die in Nature beschreven zijn door de paleontologen Chen, Dong en Zhen. Deze fossielen zijn afkomstig uit de Yixian Formatie en stammen uit het Vroeg Krijt. De Yinxian Formatie heeft tal van opmerkelijke fossielen opgeleverd, waaronder de resten van primitieve vogels.