Tijdens de ‘Tweede Internationale Mammoet Conferentie’, gehouden van 16 tot 20 mei 1999, te Rotterdam, kregen we door bemiddeling van Jeff Saunders en Dick Mol het manuscript, getiteld “Exterior of the Mammoth’ van Nikolai Vereshchagin en Alexei Tikhonov in handen. Beide auteurs waren op de conferentie aanwezig. Vereshchagin heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar en heeft zijn hele leven aan mammoeten gewerkt. Ofschoon het artikel bijna een geheel Cranium nummer zou bevatten en in het Engels is, is het toch de moeite waard het op te nemen. Het stuk bevat allerlei nieuwe gegevens betreffende mammoeten uit Rusland en het is uniek alle gegevens uit de eerste hand te hebben. Omdat niet alle WPZ-leden even gemakkelijk Engels lezen is besloten om naast de oorspronkelijke tekst een uitgebreide ‘samenvatting’ te publiceren, waarin wat opmerkelijke zaken worden genoemd in relatie tot de figuren.