Nederland speelt sinds lange tijd een belangrijke rol in paleontologie. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de moderne vertebraten paleontologie is begonnen met de vondst van de beroemde Mosasaurus in de St. Pietersberg in Maastricht in de 18e eeuw. Een ander voorbeeld is de vooraanstaande positie op het gebied van de Pleistocene zoogdieren. Verschillende instituten verrichten onderzoek in diverse gebieden in de wereld. Toch zijn er maar weinig Nederlandse vaktijdschriften die een internationaal karakter hebben en een multidisciplinaire instelling hebben. Dit was één van de redenen voor de oprichting van de Stichting PalArch, een stichting zonder winstoogmerk.