Lammert Zijlstra is werkzaam geweest als laborant, evenals zijn vrouw Anneke, die hij uiteraard in een laboratorium ontmoette. Hij werkte gedurende het laatste deel van zijn carrière geruime tijd op het research-lab van zuivelindustrie ”Coberco” te Zutphen. Hij was WPZ-lid van het eerste uur. Hij verzamelde nogal eens in Overijssel, bijv. fossielen van Haerst, waaronder Hippopotamus en Palaeoloxodon. Maar hij beperkte zich niet tot het verzamelen van vertebratenfossielen. Recente dieren hadden ook zijn belangstelling, en het waren de knaagdieren en de vogels in beide categorieën die de meeste aandacht kregen. Verder had hij een actieve interesse voor zwerfstenen, planten, archeologica, muziek en literatuur/poëzie. J. C. Bloem was zijn favoriete dichter. Lammert hield van wandelen en observeren in de natuur, en de door hem en Anneke gemaakte reizen stonden doorgaans in het teken van één of meerdere van de genoemde aandachtsgebieden, waarover hij trouwens ook wel schreef.