Al heel veel keren ben ik met Dick Mol op stap geweest, in binnen- en buitenland, om al zijn opgravingen en onderzoeken vast te legen met mijn camera. Fossiele beenderen, bijna dag en nacht. Dick krijgt er nooit genoeg van. Verschillende keren ben ik met hem de Noordzee op geweest, om te vissen naar het leven van grote zoogdieren uit het Pleistoceen. Altijd weer spannend, want je weet nooit wat er in het net van de zeebodem is afgeschraapt. Vele honderden, zo niet duizenden beenderen hebben we verzameld en ik mocht ze fotograferen. Altijd weer uitdagend, want Dick Mol wil altijd dat het gebeurt in anatomisch juiste positie. Maar ik begin het aardig te kennen, zijn wensen, en mijn anatomische kennis groeit met de dag. Die Noordzee, daar hebben we inmiddels een binding mee opgebouwd. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat er wel eens iets groots zou gebeuren voor het grote publiek. Die fossiele resten uit de jongste geologische geschiedenis van ons land vertellen spannende verhalen en wij kunnen daar veel van leren. Hoe heeft onze wereld er uitgezien in het verleden? Welke dieren liepen daar rond. Hoe gaat het er in de nabije toekomst uitzien? De aanleg van Maasvlakte 2 begon vorig jaar goed op gang te komen. Dick was daar verschillende keren uitgenodigd om het een en ander te organiseren voor het Havenbedrijf van Rotterdam. Zo ontstond bij hem het idee voor een groot evenement in het FutureLand, het voorlichtingscentrum van het Havenbedrijf over de aanleg van de Maasvlakte 2. Al gauw werden anderen daar bij betrokken, zoals het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en ook de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ).