De Maasvlakte is een kunstmatig aangelegd gebied ten westen van Rotterdam waar amateurverzamelaars zoals de in 1995 overleden Heer Kerkhoff en Mevrouw Kerkhoff-van Grondelle duizenden fossielen van Pleistocene en Holocene zoogdieren en een omvangrijke collectie archeologische vondsten hebben verzameld. De collectie landzoogdieren met verschillende soorten spitsmuizen, woelmuizen, roofdieren, olifanten, neushoorns, paarden, herten en runderen is onder te verdelen in vier groepen: Fauna 0 met een Vroeg-Pleistocene ouderdom, Fauna I met een Mid-Pleistocene ouderdom, Fauna II met een Laat-Pleistocene ouderdom (Eemien? en Weichselien) en Fauna III met een Holocene ouderdom. Daarnaast is er een collectie zeezoogdieren en vogels verzameld op de Maasvlakte. De collectie bevat een aantal unieke vondsten van soorten die tot op heden in Eurazië nauwelijks bekend zijn, zoals de Mid-Pleistocene Soergelia minor.