Op 17 april 2009 vond Sander Schouten op het strand bij Hoek van Holland een klein stukje van een menselijke onderkaak (fig. 1 & 2). In dat jaar is daar de kustlijn namelijk versterkt met zand afkomstig uit de Eurogeul. Zoogdierresten afkomstig uit het verleden komen op deze manier op het strand terecht (Mol et al., 2008). Mogelijk is het aangetroffen menselijke fragment afkomstig uit de Eurogeul. Omdat, op grond van de opvallend zwarte kleur van de molaar uit dit kaakfragment, het vermoeden bestond dat het om materiaal zou kunnen gaan met een Laat Pleistocene ouderdom, is het fragment door Dick Mol overhandigd aan de auteur voor onderzoek. Twee spannende vragen spelen vanaf dat moment door je hoofd; is het onderkaakfragment afkomstig van een mens (Homo sapiens) of heel misschien wel van een andere mensachtige, en mocht het om Homo sapiens gaan, zijn er verschillen te ontdekken met mensen van vandaag de dag?