Het gevoel kan jewel eens bekruipen dat er geen enkel onontdekt plekje meer op aarde is. Zelfs de meeste verre plaatsen worden bezocht door journalisten en touristen. Maar het verleden kan ook beschouwd worden als een ver en vreemd land en recentelijk zijn archeologen begonnen met het onderzoek naar een uitgestrekt nog onbekend landschap op de bodem van de Noordzee. Dit land, dat ooit door mensen bewoond was, verdween onder water door zeespiegelstijging, zo’n 8000 jaar geleden. Het landschap wordt Doggerland genoemd, naar de beroemde Doggerbanken in de Noordzee. Door het gebruik van 3D seismische data die oorspronkelijk voor olie-onderzoek gebruikt werd, kunnen tegenwoordig de onbekende rivieren, heuvels, meren en valleien geregistreerd worden. Tot nu toe is een gebied van ongeveer 23000 km² in kaart gebracht. Dit boek vertelt het verhaal van hoe dit verloren land door archeologen herontdekt werd en wat de resultaten van nieuw onderzoek ons kunnen vertellen over wat er met de vroege bewoners van het gebied gebeurde gedurende een periode van hevige klimaatverandering.