Mentha X dumetorum Schult. is de zeldzaam voorkomende bastaard van M. aquatica L. en M. longifolia (L.) Huds. De Voerenbeek of Voer zoeke men niet bij Voerendaal; het is nl. de beek die even bezuiden Eysden, nog juist op Nederlands gebied in de Maas uitmondt. Op Belgisch gebied ontspringt hij bij Sint Pietersvoeren (Fouron St. Pierre) en stroomt dan in hoofdzakelijk west-zuidwestelijke richting via Sint Maartensvoeren (Fouron St. Martin) en ’s-Gravenvoeren (Fouron le Comte) naar Mesch en Eysden op Nederlands gebied. GOFFARTS Flore de Belgique noemt Fouron St. Martin als vindplaats van M. X dumetorum. Inderdaad groeit de plant daar veel; stroomopwaarts vindt men haar tot aan de oorsprong van de beek bij Fouron St. Pierre. Gaat men stroomafwaarts dan ziet men haar van afstand tot afstand via Fouron le Comte tot op Nederlands gebied bij Meschermolen, vlak ten oosten van de douanepost Eysden. De afstand van Fouron St. Pierre tot Meschermolen, langs de beek gemeten is omstreeks 9 km. Het is dus merkwaardig, dat de plant zich over zo’n afstand heeft weten uit te breiden; daar staat tegenover, dat ze zich strikt aan het „winterbed” van de beek schijnt te houden; nergens vindt men haar meer dan enkele tientallen meters van de beek verwijderd. De bastaard zal dus wel zijn ontstaan aan de bovenloop van het beekje en moet dan van het stromende water hebben geprofiteerd voor een rijkelijke vegetatieve verspreiding.