Trifolium alexandrinum L. De heer J. Duvigneaud (Marchienne-au-Pont, België) deelt ons mede, dat hij deze soort, die door ons voor het eerst voor Nederland werd opgegeven in Gorteria 1, 1962, p. 25, op 29 okt. 1961 vond achter de zeedijk bij Cadzand (det. J. Lambinon). v. O. en R. Parentucellia viscosa (L.) Caruel. Naar aanleiding van de opmerking van De Jongh over Parentucellia in Gorteria 1, afl. 5, p. 39 kan ik het volgende mededelen: In de Wieringermeerpolder heeft Parentucellia viscosa de inundatie overleefd. In de jaren 1951-55 was de soort vrij talrijk op enkele plaatsen langs de weg van Slootdorp naar de Haukes. In 1958 was ze nog steeds present in de grazige wegrandvegetatie, waar ze zich kennelijk zeer goed thuisvoelt. Ze maakt geenszins de indruk er pas gearriveerd te zijn. Integendeel, de soort harmoniëert dermate met haar omgeving alsof ze er altijd heeft gegroeid. Een tweede groeiplaats vond ik in 1952 bij Wieringerwerf.