HEUKELS – VAN OOSTSTROOM, Flora van Nederland, 15e druk, bewerkt door Dr. S. J. van Ooststroom. P. Noordhoff N.V., Groningen, 1962, 892 pag., 1038 fig., f. 11,50. In deze nieuwe druk werd weer een groot aantal noodzakelijke aanvullingen en verbeteringen aangebracht. Deze betreffen o.a. de omgrenzing van enige geslachten en soorten, de bewerking van een aantal infraspecifische taxa, wijzigingen van nomenclatorische aard en toevoegingen van literatuuropgaven.