Sinds vier jaar geeft het Gustav Fischer Verlag in Stuttgart een botanische bibliografie uit, de Excerpta Botanica, waarvan de „Sectio B. Sociologica” onder hoofdredactie staat van professor R. Tüxen, Stolzenau, en in welks redactie voorts als Nederlanders Dr. W. C. de Leeuw en Dr. V. Westhoff zitting hebben. Het zal de lezers van Gorteria ongetwijfeld interesseren dat in deze serie nu ook een plantensociologische bibliografie van Nederland verschenen is, samengesteld door V. Westhoff [Bd. 3 (2), 1961, p. 81—160 en Bd. 3 (3), 1961, p. 161—220]. Het is een zeldzaam volledige bibliografie van 1433 titels, waarvan de waarde nog verhoogd wordt door een auteursindex (404 auteurs). Hij bestrijkt de periode 1935—1959 en sluit dus aan op de „Bibliographia phytosociologica II. Neerlandia” van W. C. de Leeuw. Niet opgenomen zijn artikelen van Nederlandse auteurs over vegetaties in het buitenland of in onze voormalige en huidige overzeese gebiedsdelen. De artikelen zijn gerangschikt volgens onderwerpen en binnen deze in chronologische volgorde. Het begrip plantensociologie is zeer ruim genomen. Onder het hoofdstuk „Pflanzensoziologie und Floristik” zal ook de florist menige waardevolle literatuuropgave vinden. Er moge nog op gewezen worden dat in de Excerpta behalve over bepaalde landen ook algemene bibliografieën over bepaalde facetten van de plantensociologie verschijnen, waarvan o.a. die over de relatie vegetatie — bodem, areaalkaarten van plantengezelschappen, successieonderzoek, epifyten, determinatietabellen voor plantengezelschappen en statistische plantensociologie reeds verschenen zijn. Ook hierin vindt men uiteraard Nederlandse literatuur vermeld.