Tetramyxa parasitica Goebel. In Gorteria 1, no. 12, 1963, p. 138 vermeldt C. den Hartog deze, gallen op Ruppia veroorzakende, schimmel voor de eerste maal voor ons land, en wel van enige inlagen op Schouwen en Noord-Beveland. Bij het doorzien van het Ruppia-materiaal van het Rijksherbarium en de Kon. Ned. Botanische Vereniging bleek, dat zich in laatstgenoemde collectie een plant van Ruppia maritima met Tetramyxa-gallen bevindt, verzameld in 1868 door F. Holkema „in een oude doorbraak in de Kuil op Texel”. v. O. en R. Erica scoparia L. nu ook op Texel. Door de heer W. A. Luynenberg werd, samen met de heer G. J. de Haan en op diens aanwijzing, op Texel aan de Hoornse Slag op 27 augustus 1963 materiaal verzameld van bovengenoemde soort, die daar in een tweetal exemplaren voorkomt. De planten groeiden op enigszins gestoord terrein. Ook hier is het weer, evenals op Terschelling, voorlopig onmogelijk een bevredigende verklaring van het voorkomen te geven; het wordt er alleen maar nog raadselachtiger door. v. O. en R.