De violette vlekjes, vaak langwerpig van vorm, schijnen mij toe niet van pathologische aard te zijn. Kleur en wijze van gevlektheid doen veel denken aan wat bij verschillende soorten van de Compositae (Liguliflorae) voorkomt, b.v. bij een aantal vertegenwoordigers van de geslachten Hieracium en Taraxacum en voorts bij Hypochaeris maculata. In 1963, toen het terrein, waar ik het jaar daarvoor de vorm aantrof, braak lag, heb ik geen gelegenheid gehad ernaar uit te kijken. In 1964 zal ik echter trachten de planten terug te vinden en eventueel door uitzaaien in cultuur te nemen.