Some new localities of Scirpus rufus (Huds.) Schrad., Trifolium micranthum Viv., and Juncus inflexus L. in the southwestern part of Friesland. Naschrift van de redactie. Tijdens het voor de druk gereed maken van bovenstaand artikel ontvingen wij van de heer Van der Ploeg enige exemplaren van Trifolium micranthum Viv., die hij aantrof in het herbarium van een van zijn leerlingen, S. Muizelaar, en die verzameld waren op de oostelijke helft van het Oudemirdumer Klif. Deze nieuwe vindplaats vormt dus een schakel tussen die bij Vollenhove en de hier boven beschreven vondst op de dijk van Workum naar Hindelopen. Verder is het vermeldenswaard dat T. micranthum ook op Ameland blijkt voor te komen. Het was wederom de heer Van der Ploeg die de soort daar in augustus j.l. ontdekte op de Waddenzeedijk ten zuiden van Ballum, weer op een door schapen beweid dijktalud. Kort daarna bleek hem dat het plantje op het stuk Waddenzeedijk beginnend ten zuiden van Ballum tot voorbij de Reeweg ten zuiden van Hollum eigenlijk overal te vinden was.