In het artikel van Dr. Den Hartog (Gorteria 2, afl. 6, p. 68-72) is een storende drukfout geslopen. Op p. 68, regel 12 van onderen moet in plaats van intracellulaire ruimten staan: intercellulaire ruimten. Ook in de Summary op p. 72 dient in regel 3 van boven intracellular air spaces vervangen te worden door intercellular air spaces.