Trifolium ornithopodioides L. op Ameland. Op dezelfde dijk waar hij Trifolium micranthum Viv. ontdekte, nl. bij de Reeweg, ten zuiden van Hollum, vond de heer D. T. E. van der Ploeg in augustus 1964 de zeldzame T. ornithopodioides L. Van de Waddeneilanden was deze soort alleen nog maar bekend van Vlieland (1903) en Terschelling (zonder datum, doch vermoedelijk gevonden in een van de eerste decenniën van deze eeuw). v. O. en R. Sherardia arvensis L. Op 25 juni 1964 werd door H. N. Leys en J. F. Bannink in een haver-gerst-perceel bij Schadijk, gem. Horst, L., op een oud stuk bouwland met een dun cultuurdek waarin enige stuifzandinvloed, Sherardia arvensis gevonden, een soort die door ons in dit gebied nimmer eerder werd aangetroffen, hoewel wij deze streek veel hebben bezocht en intensief geïnventariseerd.