STELLA ROSS-CRAIG, Drawings of British Plants, part XXI. Ed. G. Bell & Sons Ltd., London 1965. Prijs 10/6. Wij vestigen hierbij gaarne de aandacht van de lezers van „Gorteria” op deze serie, waarvan in mei 1965 de 21e aflevering verschenen is.