Flore générale de Belgique. Spermatophytes, vol. V, fascicule 1, par A. LAWALRÉE. Bruxelles, 1966, 108 p., 30 fig. Van deze flora, die ook voor de Nederlandse botanicus van groot belang is, verscheen onlangs de eerste aflevering van het 5e deel der Spermatophyten, evenals de vorige afleveringen — telkens 3 per deel — bewerkt door Dr. Lawalrée van de Rijksplantentuin te Brussel. Deze aflevering bevat de families der Tiliaceae, Malvaceae, Guttiferae, Elatinaceae, Cistaceae, Violaceae en Thymelaeaceae. Met de afsluiting van het 5e deel waaraan dus nu nog 2 afleveringen ontbreken zullen nu alle in België voorkomende families der Choripetalae zijn behandeld. Resteren dan nog de Sympetalae en de Monocotyledoneae. Wij spreken de hoop uit dat ook deze groepen door Dr. Lawalrée bewerkt zullen worden en wel op even accurate wijze als waarop hij de reeds verschenen families behandelde. De illustraties die het werk verluchtigen zijn over het algemeen van uitstekende kwaliteit. Een aantal kaartjes, die op dezelfde wijze zijn ingericht als de bij ons gebruikte plantenkaartjes verduidelijken de opgaven van de verspreiding in België der betreffende soorten.