Tetramyxa parasitica Goebel. Deze schimmel, welke gewoonlijk gallen op Ruppia veroorzaakt, werd op enkele plaatsen in Zeeland waargenomen (Gorteria 1, no. 12, 1963, p. 138—140) en bleek ook aanwezig te zijn in herbarium-materiaal, al in 1868 op Texel verzameld (Gorteria 1, no. 14, 1963, p. 164). In 1965 werden de gallen van Tetramyxa parasitica gevonden in het Balgzandkanaal bij Den Helder, op Ruppia maritima en op Zannichellia palustris, en in een brakwaterplas op de Boschplaat op Terschelling, op Ruppia spiralis.