In de laatste maanden heeft de redactie enkele vrij omvangrijke publicaties ontvangen, die in overleg met de auteurs en de instituten, waaraan deze zijn verbonden, zullen verschijnen als extra nummers van Gorteria. De nummering en paginering van het tijdschrift zullen normaal worden vervolgd; het totale aantal nummers van deel 3 zal hierdoor echter worden uitgebreid. Het is een gelukkige omstandigheid, dat deze uitbreiding van het tijdschrift voor onze abonné’s geen financiële consequenties met zich meebrengt.