Deze reeds in de vorige aflevering van Gorteria aangekondigde flora behandelt de Pteridophyten en Spermatophyten, voorkomende in België, Luxemburg, de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, het westelijke deel van de Eifel en de noordelijke departementen van Frankrijk, nl. Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Marne, Ardennes, Meuse, Moselle en Meurthe-et-Moselle en is als zodanig ook voor de Nederlandse floristiek van groot belang. Na een algemene inleiding, waarin o.a. in het kort de plantengeografische districten, de levensvormen, het gebruik van de flora en het verzamelen en bewaren der planten ter sprake komen, volgen sleutels tot de families, geslachten en soorten. Onder de laatstgenoemde wordt geen beschrijving meer gegeven. Wel wordt bij iedere soort de hoogte van de plant, de bloeitijd, de levensvorm, de standplaats, een overzicht van het voorkomen in het gebied dat de flora bestrijkt en een korte opmerking over het areaal gegeven. Illustraties bevat de flora slechts weinig. Waar deze zijn opgenomen, hebben zij meestal betrekking op kenmerken, die voor het onderscheiden van verwante soorten belangrijk zijn. Van overwegend belang in deze flora zijn de determinatiesleutels en deze geven over het algemeen de verschilkenmerken scherp tegenover elkaar geplaatst. Bij het doorbladeren van het boek vallen wat de namen der genera betreft hier en daar verschillen met de voor Nederland gebruikelijke determineerwerken op. Direct al in het begin wordt b.v. naast Lycopodium het geslacht Huperzia onderscheiden, dat de soort selago omvat. Het grote geslacht Dryopteris wordt gesplitst in Dryopteris s.s., Thelypteris, Phegopteris en Gymnocarpium, enz. Ook zal men diverse familienamen aantreffen, die men in de Nederlandse flora’s tevergeefs zoekt. Dit is veelal te wijten aan het feit, dat de auteurs vrij ver zijn gegaan in het splitsen van grote families in kleinere. Over het geheel maakt het boek een uitstekende indruk. Ook het formaat (19,5 X 13,5 cm) is handig. Als zakflora is het echter misschien iets aan de dikke kant. Wij kunnen onze zuiderburen met deze fraaie aanwinst gelukwensen! En ook de Nederlandse florist zal er een schat van informatie in vinden, waarmee hij zonder twijfel zijn voordeel kan doen.