Evenals de vorige lijsten bevat ook deze weer de opgave van een groot aantal nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantesoorten benevens enige merkwaardige vondsten van minder zeldzame. Het publiceren van deze lijsten blijkt voor velen een aansporing te zijn om ons van vondsten op de hoogte te stellen, hetzij door toezending van materiaal, hetzij door het doen van opgaven. Wij spreken de hoop uit, dat dit in de toekomst zo moge doorgaan.